ADOS Kelza s.r.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré od roku 2000 poskytuje komplexnú ošetrovateľskú/zdravotnú starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín v ich prirodzenom domácom prostredí

pacienti po nemocničnej liečbe

pacienti, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie

pacienti
v terminálnych štádiách ochorenia

pacienti po mozgových príhodách

onkologickí pacienti, kardiaci, diabetici a pod.

ADOS poskytuje služby na základe odporúčania obvodného alebo odborného lekára, nemocnice, alebo o ňu môže požiadať samotný pacient

Kontakt

ADOS odborne riadi na základe licencie na výkon činnosti odborného zástupcu:

   Mgr. Anna Čačková

  0905 482 746

  057 4424770

  Budovateľská 1279/21 
       (budova HONDA)
       09301 Vranov nad Topľou